บ้านและสวน Select 2020

กิจกรรม

บูท N074-N075 Hall 9-12 โซน My Craft Impact Muang Thong Thani Bangkok, Thailand

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 19 - 23 FEBRUARY 2020
วันเริ่มการขาย : 19 - 23 FEBRUARY 2020
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 19 - 23 FEBRUARY 2020

Home Mega Show

กิจกรรม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี บูท T43 โซน Decorative Items Hall 5

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 11 - 19 JANUARY 2020
วันเริ่มการขาย : 11.00 AM. - 21.00 PM.
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 11 - 19 JANUARY 2020

ลำปางเซรามิคแฟร์ ครั้งที่ 32

กิจกรรม

พบกับเซรามิค คุณภาพดี ของโรงงานเซรามิค จ. ลำปาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 29-11-62
วันเริ่มการขาย : 29-11-62
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 29 NOVEMBER -10 DECEMBER 2019

งานแสดงสินค้า บ้านและสวน 2019

กิจกรรม

พบกับเราที่งาน บ้านและสวนแฟร์ 2019 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 18 OCTOBER 2019
วันเริ่มการขาย : 18 OCTOBER 2019
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 18-27 OCTOBER 2019

Style Bangkok

กิจกรรม

สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย STYLE Bangkok ซึ่งรวมเทรดแฟร์ 3 งานใหญ่ไว้ ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 19-23 October 2019
วันเริ่มการขาย : 19-21 October 2019
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 22-23 October 2019

1

Style Bangkok

กิจกรรม

สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย STYLE Bangkok ซึ่งรวมเทรดแฟร์ 3 งานใหญ่ไว้ ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 19 - 23 FEBRUARY 2020
วันเริ่มการขาย : 19 - 23 FEBRUARY 2020
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 19 - 23 FEBRUARY 2020

Style Bangkok

กิจกรรม

สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย STYLE Bangkok ซึ่งรวมเทรดแฟร์ 3 งานใหญ่ไว้ ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 11 - 19 JANUARY 2020
วันเริ่มการขาย : 11.00 AM. - 21.00 PM.
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 11 - 19 JANUARY 2020

Style Bangkok

กิจกรรม

สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย STYLE Bangkok ซึ่งรวมเทรดแฟร์ 3 งานใหญ่ไว้ ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 29-11-62
วันเริ่มการขาย : 29-11-62
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 29 NOVEMBER -10 DECEMBER 2019

Style Bangkok

กิจกรรม

สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย STYLE Bangkok ซึ่งรวมเทรดแฟร์ 3 งานใหญ่ไว้ ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 18 OCTOBER 2019
วันเริ่มการขาย : 18 OCTOBER 2019
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 18-27 OCTOBER 2019

Style Bangkok

กิจกรรม

สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย STYLE Bangkok ซึ่งรวมเทรดแฟร์ 3 งานใหญ่ไว้ ประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิด : 19-23 October 2019
วันเริ่มการขาย : 19-21 October 2019
เปิดงานให้บุคคลทั่วไป : 22-23 October 2019

1