แผนการเดินทางของท่าน

รอบเข้าชม

เปิดรอบนำชมโดยมัคคุเทศก์
รอบเช้า : 09:00 , 10:00 , 11:00
รอบบ่าย : 13:00 , 14:00 , 15:00 , 16:00

วัน-เวลาเปิดปิด

เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 09:00 – 17:00

จองเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

กิจกรรมผู้เยี่ยมชมฯ