ติดต่อเรา


...
การตลาดในประเทศ

Email : ma@dhanabadee.com , dm5@dhanabadee.com

โทรศัพท์ : 054-354011 ถึง 12 ต่อ 111

...
ตลาดต่างประเทศ

Email : em2@dhanabadee.com

โทรศัพท์ : 054-354011 ถึง 12 ต่อ 112

...
ฝ่ายบุคคล

Email : hr1.dhana89@gmail.com

โทรศัพท์ : 054-354011 ถึง 12 ต่อ 101


สำหรับขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ติดต่อกลับ