ขั้นตอนการผลิต


1. การเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

2. ขึ้นรูปด้วยพนักงานที่มีความชำนาญ

3. ตกแต่งด้วยช่างฝีมือที่มีทักษะ และใช้เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์

4. เผาในอุณภูมิที่สูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแกร่ง ใช้งานได้ยาวนาน

5. การตรวจสอบคุณภาพ 100%

6. การบรรจุที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย