ประวัติความเป็นมา ธนบดีเซรามิค


    เมื่อปี พ.ศ.2498 นายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน ได้ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกที่บ้านปางค่า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และได้ร่วมก่อตั้งโรงงานทำชามไก่แห่งแรก ของจังหวัดลำปาง โดยวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมจากประเทศจีน และส่งขายไปทั่วประเทศ สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางจนถึงปัจจุบันนี้


โรงงานธนบดีสกุล

    ก่อตั้งโดยนายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน เมื่อ พ.ศ. 2508 ผลิตสินค้าประเภทถ้วยขนม, ถ้วยน้ำจิ้ม เผาด้วยเตามังกร (เตาฟืนโบราณ) และยังคงผลิตตามแบบดั้งเดิมอยู่ โดยมีตลาดหลักคือตลาดในประเทศ


บริษัท ธนบดีอาร์ตเซรามิค จำกัด

    เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2533 ก่อตั้งโดยนายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน เริ่มแรกผลิตสินค้าประเภทงาน เซรามิคอาร์ต แต่ประสบปัญหาผลิตสินค้าให้กับลูกค้าไม่ทัน เนื่องจากมีเพียงเจ้าของคนเดียวที่สามารถผลิตสินค้าได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นงานรูปลอกเซรามิคสีบนเคลือบ และเราถือเป็นเจ้าแรกของภาคเหนือในการผลิตรูปลอกเซรามิค ต่อมาเกิดคู่แข่งเกิดการตัดราคากัน จึงทำให้เราจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้ง เป็นงานตกแต่งบ้านลอกเรียนแบบธรรมชาติ


บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด

    ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยกรรมวิธีการผลิตอันทันสมัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีชื่อเสียงในด้านผู้ผลิตเซรามิคของตกแต่งบ้านคุณภาพสูงที่มีดีไซน์สวยงาม ส่งออกไปยังกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยผลิตสินค้าที่มีดีไซน์ และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผสมผสานกับทักษะของช่างฝีมือที่มากด้วยประสบการณ์ นอกจากนี้แล้วยังได้ทำการผลิตและออกแบบสินค้าประเภทของขวัญและของที่ระลึก ภายใต้ตราสินค้า "White Elephant" เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลำปาง และทุนการศึกษาสำหรับเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยปรัชญาองค์กร "ซื่อสัตย์ พัฒนา ใฝ่หาสังคม“


พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

    เริ่มในปี พ.ศ. 2555 วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อรักษาเกียรติประวัติของ อาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปาง ภายในพิพิธภัณฑ์ได้ทำการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ต้นกำเนิดชามไก่ และเซรามิคสมัยใหม่ของบริษัทในเครือรวมทั้งการสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตได้อย่างใกล้ชิด